Významnější zakázky realizované firmou TAZATAV uplynulém období jsme se zabývali realizací staveb bytových, občanských, průmyslových i inženýrských, které se podařilo naší společnosti získat na základě výběrového řízení. Věříme, že naše zkušenosti z předchozích činností, kdy jsme prováděli stavby v rozsahu v součtu přes 70 mil. Kč ročně, se pozitivně projeví při realizaci dalších zakázek.

Pro informaci uvádíme přehled významnějších realizovaných staveb. Výsledky stavební činnosti po dobu existence firmy si můžete prohlédnout též ve fotogalerii.
2007

     Výstavba bytového domu – 5 b.j. Slovanská ulice, Plzeň
     termín: 11/2005 - 04/2007
     objednatel: Statua Aura, a.s.


    
Stavební úpravy MŠ Hlohovice na 5 b.j.
     termín: 10/2006 - 06/2007
     objednatel: Obec Hlohovice


    
Rekonstrukce parku T. G. Masaryka, Tachov
     termín: 02/2006 - 06/2007
     objednatel: Město Tachov


    
Stavební úpravy penzionu a přístavba pivovaru „U Rybiček“
     termín: 02/2007 - 10/2007
     objednatel: David Ryba - Extreme systém


    
Rodinný domek Stříbro (hrubá stavba)
     termín: 05/2007 - 10/2007


    
Zateplení objektu Gagarinova 1187 - 1188, Stříbro
     termín: 09/2007 - 11/2007
     objednatel: Společenství Gagarinova 1187 - 1188


    
Nástavba 9 bytových jednotek v Boru
     termín: 11/2006 - 11/2007
     objednatel: Město Bor


2006

     Půdní vestavba 2 b.j., č.p. 487, Stříbro
     termín: 11/2005 - 04/2006
     objednatel: Město Stříbro


    
Stavební úpravy obecního úřadu ve Ctiboři
     termín: 11/2005 - 04/2006
     objednatel: Obec Ctiboř


    
Výstavba RD s hospodářským zázemím, Branka
     termín: 06/2005 – 06/2006


    
Nástavba 12 bytových jednotek, Chlumčany
     termín: 08/2005 - 07/2006
     objednatel: Obec Chlumčany


    
Adaptace skladů CO na provozní středisko VaK KV Stříbro
     termín: 10/2005 - 07/2006
     objednatel: Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.


    
Rekonstrukce č.p. 39, Damnov
     termín: 01/2006 - 07/2006


    
9 bytových jednotek Nýřany
     termín: 09/2005 - 08/2006
     objednatel: Město Nýřany


    
Hřiště a rekonstrukce tělocvičny ZŠ Bezdružice
     termín: 09/2003 - 10/2006
     objednatel: Město Bezdružice


    
Zateplení objektu Brožíkova 963 - 964, Stříbro
     termín: 09/2006 - 11/2006
     objednatel: Společenství vlastníků jednotek Brožíkova 963 – 964


    
Provozní budova hornického skanzenu ve Stříbře
     termín: 09/2006 - 11/2006
     objednatel: Hornicko-historický spolek Stříbro o.s.


    
Zdravotnické zařízení ve Stříbře – rekonstrukce
     termín: 07/2006 - 12/2006
     objednatel: Město Stříbro


    
Rekonstrukce tribuny – TJ Baník Stříbro – II. etapa
     termín: 08/2006 - 12/2006
     objednatel:  TJ Baník Stříbro


2005

     Přestavba bytu na 2 b.j., č.p. 487, Stříbro
     termín: 10/2004 - 02/2005
     objednatel: Město Stříbro


    
Rekonstrukce minoritského kláštera pro městské muzeum ve Stříbře
     termín: 06/2004 - 06/2005
     objednatel: Město Stříbro


    
Rodinný dům – Na Vinici, Stříbro
     termín: 09/2003 - 06/2005


    
Novostavba domu se 4 malometrážními byty, Plzeň - Černice
     termín: 09/2004 - 08/2005
     objednatel: Luboš Hurda


    
Rodinný domek – Ořechová ulice, Stříbro
     termín: 07/2004 – 09/2005


    
Zateplení objektu Brožíkova 969 - 970, Stříbro
     termín: 06/2005 - 09/2005
     objednatel: Společenství VBJ Brožíkova 969-970


    
Přístavba víceúčelové haly TJ Baník Stříbro
     termín: 08/2005 - 12/2005
     objednatel:  TJ Baník Stříbro


2004

     Výstavba 12 nájemních bytů ve Stříbře - IV. etapa
     termín: 04/2003 – 06/2004
     objednatel: Bytové družstvo Staza, družstvo


    
Půdní vestavba a novostavba rodinného domu v Plzni
     termín: 04/2003 – 06/2004


    
Rekonstrukce ČOV Cebiv
     termín: 07/2004 - 08/2004
     objednatel: Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.


    
Rekonstrukce soc. zařízení – SOŠ Stříbro
     termín: 04/2004 - 08/2004
     objednatel: Střední odborná škola Stříbro


    
Průmyslová čistírna odpadních vod, Eurosérum Stříbro
     termín: 10/2003 - 09/2004
     objednatel: ESOX DPC, spol. s r.o.


    
Výstavba 8 bytových jednotek v obci Stráž
     termín: 10/2003 – 09/2004
     objednatel: Obec Stráž


    
Rekonstrukce RD č.p. 151 v Chodové Plané
     termín: 06/2004 – 10/2004
     objednatel: Lesy České republiky s.p.


    
Stavební úpravy domu č.p. 10 ve Svojšíně
     termín: 05/2004 – 11/2004
     objednatel: Lesy České republiky s.p.


2003

     Chodníky a úpravy veřejných ploch v Černošíně
     termín: 11/2002 – 04/2003
     objednatel: Obec Černošín


    
Dům s pečovatelskou službou, Horšovský Týn
     termín: 12/2001 - 04/2003
     objednatel: Město Horšovský Týn


    
Přestavba pavilonu MŠ Bezdružice na zdravotní středisko
     termín: 11/2002 – 06/2003
     objednatel: Obec Bezdružice


    
Rodinný domek a garáž v Bezdružicích (hrubá stavba)
     termín: 11/2002 – 06/2003


    
Přestavba domu č.p. 21, Horšovský Týn
     termín: 05/2003 – 10/2003
     objednatel: SAOMAI, s.r.o.


    
Revitalizace zahrad pod minoritským klášterem, Stříbro
     termín: 06/2003 - 10/2003
     objednatel: Město Stříbro


    
Stavební úpravy - Kulturně společenské centrum Vlčák v Černošíně
     termín: 07/2003 - 11/2003
     objednatel: Obec Černošín


    
Minoritský klášter, Stříbro - obnova střešního pláště, půdní vestavba
     termín: 06/1999 – 12/2003
     objednatel: Město Stříbro


    
Městská památková zóna - kamenný most
     termín: 05/2003 - 12/2003
     objednatel: Město Stříbro


    
Rekonstrukce objektu městského úřadu č.p. 63, Stříbro – II. etapa
     termín: 07/2003 - 12/2003
     objednatel: Město Stříbro


2002

     Nástavba 12 b.j., Bezdružice
     termín: 09/2000 - 06/2002
     objednatel: Obec Bezdružice


    
16 bytových jednotek, Černošín
     termín: 09/2001 - 10/2002
     objednatel: Obec Černošín


    
Výstavba 24 nájemních bytů ve Stříbře - III. etapa
     termín: 11/2001 - 10/2002
     objednatel: „Nájemní družstvo Stříbro - Vyhlídka“, družstvo


    
Půdní vestavba 2 b.j. a oprava střechy č.p. 94, Konstantinovy Lázně
     termín: 09/2000 - 10/2002
     objednatel: Obec Konstantinovy Lázně


    
Vestavba a nástavba 8 b.j., Lom u Tachova
     termín: 09/2000 - 11/2002
     objednatel: Obec Lom u Tachova


    
Rekonstrukce objektu městského úřadu č.p. 63, Stříbro
     termín: 09/2002 - 12/2002
     objednatel: Město Stříbro


    
Renesanční kamenný most ve Stříbře – zabezpečovací práce
     termín: 04/2002 - 12/2002
     objednatel: Město Stříbro


2001

     Dům s pečovatelskou službou, Konstantinovy Lázně
     termín: 09/1999 - 08/2001
     objednatel: Obec Konstantinovy Lázně


    
Výstavba 24 nájemních bytů ve Stříbře - II. etapa
     termín: 05/2000 - 10/2001
     objednatel: "Stavební a nájemní družstvo Vinice", družstvo


    
Stříbro - městská památková zóna - oprava mostní věže
     termín: 06/2001 - 11/2001
     objednatel: Město Stříbro


    
Rodinný dvojdomek – Ořechová ulice, Stříbro
     termín: 11/2000 - 11/2001


2000

     Rekonstrukce lázeňských domů Purkyně a Palacký, Konst. Lázně
     termín: 12/1999 - 05/2000
     objednatel: Léčebné lázně Konstantinovy Lázně, a.s.


    
Obnova západní fasády č.p. 485 - ZŠ Mánesova Stříbro
     termín: 09/1999 - 08/2000
     objednatel: Město Stříbro


    
Výstavba 24 nájemních bytů a technické infrastruktury, Stříbro
     termín: 10/1999 - 08/2000
     objednatel: "Stavební a nájemní družstvo Vinice", družstvo


1999

     Výstavba 15 b.j. - Lom u Tachova
     termín: 05/1998 - 05/1999
     objednatel: Obec Lom u Tachova


    
Sociální zařízení městského stadionu - Planá
     termín: 07/1998 - 05/1999
     objednatel: Město Planá


    
Rekonstrukce objektu v ul. K.H.Borovského, Tachov
     termín: 12/1998 - 08/1999
     objednatel: INOTECH ČR, spol. s r.o.


    
Rekonstrukce a modernizace ČOV Stříbro
     termín: 10/1997 - 10/1999
     objednatel: ESOX DPC, spol. s r.o.


    
Plavecký a rekreační bazén, rekonstrukce dětského tábora Křivce
     termín: 04/1999 - 11/1999
     objednatel: MUS, a.s.


    
Bytový a administrativní objekt LČR, Lesní správa Stříbro
     termín: 01/1999 - 12/1999
     objednatel: Lesy České republiky s.p.


1998

     Přístavba dílny - Staré Sedliště
     termín: 04/1998 - 08/1998
     objednatel: Konfektion E - CZ, spol. s r.o.


    
Zvláštní škola Stříbro - rekonstrukce dílen, tělocvična
     termín: 06/1997 - 08/1998
     objednatel: Školský úřad Tachov


    
Domov důchodců Tachov
     termín: 09/1996 - 10/1998
     objednatel: Okresní ústav sociálních služeb Tachov


    
Autosalon Škoda - Stříbro
     termín: 03/1998 - 12/1998
     objednatel: AUTO VOLF, spol. s r.o.


    
Rekonstrukce objektu č.p. 27 - Tachov
     termín: 07/1998 - 12/1998
     objednatel: Lesy České republiky, s.p.


1997

     Modernizace a oprava obyt. domu č.p. 92 - Konstantinovy Lázně
     termín: 10/1996 - 06/1997
     objednatel: Lesy České republiky s.p.


    
Půdní vestavba 5 b.j. č.p. 36 - Kladruby
     termín: 12/1996 - 07/1997
     objednatel: Obec Kladruby


1996

     Zvláštní škola Stříbro - rekonstrukce objektu kasáren
     termín: 06/1996 - 09/1996
     objednatel: Školský úřad Tachov


1995

     Úprava domu č. 40 - Agrobanka Domažlice
     termín: 11/1994 - 05/1995
     objednatel: Město Domažlice


    
Dům s pečovatelskou službou - Planá u M. L.
     termín: 08/1994 - 10/1995
     objednatel: Město Planá


1994

     Průmyslový areál Vysočany (rekonstrukce objektů, plynofikace)
     termín: 1993 - 1994
     objednatel: INZO Vysočany p. Přimdou a.s.


    
Rekonstrukce Agrobanky Stříbro
     termín: 10/1993 - 04/1994
     objednatel: Agrobanka Praha a.s.


    
6 řadových domků ATC 31 - Stříbro
     termín: 05/1993 - 04/1994
     objednatel: Motocyklos s.r.o.


    
Administrativní budova a byt agentury Kreyson – Konst. Lázně
     termín: 06/1993 - 07/1994
     objednatel: Agentura Kreyson


1993

     Rekonstrukce Domova důchodců - Kurojedy
     termín: 07/1992 - 04/1993
     objednatel: Okresní ústav sociálních služeb Tachov


    
Rekonstrukce kotelny - Záchlumí
     termín: 11/1992 - 08/1993
     objednatel: Opravy a kovovýroba Záchlumí a.s.


    
Oprava Zemědělské školy - Tachov
     termín: 06/1993 - 08/1993
     objednatel: Střední odborné učiliště zemědělské Bor


    
28 obecních bytů Stříbro
     termín: 12/1991 - 10/1993
     objednatel: Město Stříbro


1992

     Rekonstrukce ústavu pro mentálně postiženou mládež - Milíře
     termín: 04/1992 - 11/1992
     objednatel: Okresní ústav sociálních služeb Tachov


 
Úvod       Nabízené služby       Reference       Technické vybavení       Kontakty
11. červen 2014
(c) 2014 Václav Štědrý